Kary umowne – negocjuj ich wysokość!

Zapisy o karach umownych nie są niezbędnym elementem umowy, jednakże w umowie o roboty budowlane zazwyczaj je znajdziemy. W przypadku umowy Podwykonawczej z uwagi na silniejszą pozycję Zamawiającego/Generalnego Wykonawcy kary najczęściej będą zastrzeżone jedynie na jego rzecz. Podwykonawca powinien przede wszystkim przypilnować, żeby w umowie nie znalazły się zbyt wysokie kary oraz żeby umowa zawierała możliwie jak najwęższy i zamknięty katalog kar umownych.

Zatem negocjujemy wysokość kar i zmniejszamy ich liczbę do niezbędnego minimum.

Ponadto Podwykonawca powinien zadbać, aby w umowie znalazły się również kary zastrzeżone na jego rzecz. Wpisanie tych kar do umowy jest niezmiernie trudne, ponieważ Zamawiający/GW nie chcą się na to godzić.

Podwykonawca nie może zrezygnować z zapisu o karze na wypadek odstąpienia od umowy z winy Zamawiającego/GW. Najczęściej będzie ona wynosiła 10 % wartości umowy brutto lub netto.

Wprowadzenie takiego zapisu jest bardzo istotne ponieważ, daje Podwykonawcy możliwość postawienia Zamawiającego/GW w sytuacji bez wyjścia. Jeżeli Zamawiający/GW nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań prawidłowo, a najczęściej chodzi o brak płatności, to Podwykonawca może zażądać wydania przez Zamawiającego/GW gwarancji zapłaty.

Stanowi o tym art. 649(1) Kodeksu cywilnego. Jeżeli Zamawiający/GW nie wystawi Podwykonawcy gwarancji to będzie mógł on odstąpić od umowy z winy Zamawiającego/GW i nałożyć na niego karę umowną (o ile wcześniej zadba o jej wpisanie w treść umowy).

Jest to komfortowa sytuacja dla Podwykonawcy, ponieważ może odstąpić od umowy i dodatkowo nałożyć karę na Zamawiającego/GW. Oczywiście Podwykonawca będzie korzystać z tych uregulowań w sytuacji gdy już wie, że dalsza współpraca z Zamawiającym/GW jest niemożliwa.

Comments are closed.