Wynagrodzenie podwykonawcy – jak uregulować w umowie

Sposób określenia wynagrodzenia za roboty budowlane nie jest uregulowany zarówno w przepisach kodeksu cywilnego dotyczących umowy o roboty budowlane, jaki i w innych aktach prawnych. W orzecznictwie przyjęło się, że przez analogię można stosować do wynagrodzenia przepisy kodeksu cywilnego dotyczące umowy o dzieło. Zgodnie z zasadą swobody umów art. 353 (1) KC Strony mogą uregulować pomiędzy sobą kwestię wynagrodzenia w sposób dowolny.

Czytaj dalej

Strony Umowy Podwykonawczej – uprawnienia do reprezentacji

Umowa będzie ważna, jeżeli podpiszą ją podmioty uprawnione do reprezentacji spółek, w imieniu których działają. Generalny Wykonawca (GW) z pewnością zadba o to, żeby reprezentacja Podwykonawcy była prawidłowa. Zażąda wypisu z KRS, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego, które osoby mogą podpisywać dokumenty w imieniu spółki.

Czytaj dalej