Strony Umowy Podwykonawczej – uprawnienia do reprezentacji

Umowa będzie ważna, jeżeli podpiszą ją podmioty uprawnione do reprezentacji spółek, w imieniu których działają. Generalny Wykonawca (GW) z pewnością zadba o to, żeby reprezentacja Podwykonawcy była prawidłowa. Zażąda wypisu z KRS, gdzie znajdują się wszystkie niezbędne informacje dotyczące tego, które osoby mogą podpisywać dokumenty w imieniu spółki.

Czytaj dalej

Ochrona z ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych

Podwykonawca chroniony zgodnie z postanowieniami zawartymi w ustawie z dnia 28 czerwca 2012 r. o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych Dz.U. 2012 poz. 891.

Na wstępie należy zaznaczyć, że ustawa miała ułatwić dochodzenie należności przez Podwykonawców, którzy nie są Podwykonawcami zatwierdzonymi bądź mianowanymi. Należy stwierdzić, że ustawa stworzyła możliwość dochodzenia należności, jednakże uzyskanie płatności od Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad nie jest zadaniem prostym. Należy spełnić szereg wymogów i dostarczyć wiele dokumentów.

Czytaj dalej