Umowa Podwykonawcza oraz Szczególne i Ogólne Warunki Kontraktu

Generalny Wykonawca inwestycji zawiera z Podwykonawcą zatwierdzonym umowę analogiczną do tej, którą zawarł z Zamawiającym. Oprócz umowy podstawowej integralną jej częścią będą jeszcze Szczególne Warunki Kontraktu (SWK) oraz Ogólne Warunki Kontraktu (OWK) FIDIC.

Zatem nie możemy zakończyć naszej analizy umowy na jej tekście podstawowym. Powinniśmy również z dużą starannością przestudiować Szczególne Warunki Kontraktu. Natomiast SWK to najczęściej nic innego jak zmodyfikowane Subklauzule z FIDIC. Musimy również sprawdzić, czy umowa zawiera komplet załączników.

Generalny Wykonawca obarcza Podwykonawcę wszystkimi obowiązkami jakie ciążą na nim w związku z realizacją kontraktu, a które narzuca mu Zamawiający. Podwykonawca powinien wynegocjować wykreślenie z umowy tych zapisów, które jego nie dotyczą lub których nie jest w stanie spełnić.

W kolejnych wpisach na konkretnych przykładach będę omawiać najistotniejsze elementy umowy podwykonawczej.