Wzór gwarancji

Obecnie Podwykonawca ma możliwość zabezpieczyć kontrakt dokumentem gwarancji bankowej bądź ubezpieczeniowej i wtedy jego wynagrodzenie nie zostanie pomniejszone o kwoty zatrzymane. O gwarancjach pisałam już tutaj: /http://prawopodwykonawcy.pl/gwarancje/

W części umów podwykonawczych nie ma wzoru gwarancji, a istnieje jedynie zapis, że Generalny Wykonawca uprzednio musi ją zatwierdzić. Jednakże coraz częściej wzór gwarancji pojawia się jako załącznik do umowy.

Podwykonawcy niestety nie zwracają uwagi na załączniki i nie analizują ich treści (oczywiście oprócz załącznika dotyczącego wynagrodzenia). Bardzo ważne jest przeanalizowanie wzoru gwarancji. Jak już zaakceptujemy wzór gwarancji bez uwag, to będzie nam bardzo trudno potem wpłynąć na Generalnego Wykonawcę, żeby zaakceptował gwarancję, o takiej treści jaką wystawi nasz bank lub ubezpieczyciel.

Jeżeli do umowy jest załączony wzór gwarancji, to warto wcześniej przedstawić go ubezpieczycielowi do weryfikacji. Często bowiem załączony wzór gwarancji, jest trudny do zaakceptowania przez większość ubezpieczycieli.

Poniżej przykładowy wzór dokumentu gwarancji (niekoniecznie korzystny dla Podwykonawcy).
Gwarancja wzór