Kary umowne – negocjuj ich wysokość!

Zapisy o karach umownych nie są niezbędnym elementem umowy, jednakże w umowie o roboty budowlane zazwyczaj je znajdziemy. W przypadku umowy Podwykonawczej z uwagi na silniejszą pozycję Zamawiającego/Generalnego Wykonawcy kary najczęściej będą zastrzeżone jedynie na jego rzecz. Podwykonawca powinien przede wszystkim przypilnować, żeby w umowie nie znalazły się zbyt wysokie kary oraz żeby umowa zawierała możliwie jak najwęższy i zamknięty katalog kar umownych. Czytaj dalej